ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Φεγγαράκι μου λαμπρό στο μεταλλόφωνο